ოთახი

მონიშნული ოთახი
დაკავებული ოთახი
თავისუფალი ოთახი